Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Phì Điền

Phì Điền Lục Ngạn Bắc Giang
c1phidienlng.bacgiang@moet.edu.vn